FITXA D'INSCRIPCIÓ DE CANDIDATURES PER A ARTISTES URBANS

Nota important

Per la que la inscripció sigui vàlida, caldrà especificar les següents dades:

  • Un llistat de requeriments tècnic i d’espais de treball.
  • Un llistat de materials necessaris, pintures, etc.
  • Un planning de producció i materialització de la teva proposta, per a saber els dies que són necessaris per a desenvolupar-la.

Dades personals

Sobre la teva proposta